2017-09-30
Zhu zhenglun and liu jianing calligraphy painting exhibition‍
Publications
Jiangsu University School of Arts was built by combining the Department of Art Design, Industrial Design in the former Jiangsu University of Science and Technology and the Department of Fine Arts in the former Zhenjiang Teachers College in January, 2002.
Jiangsu University School of Arts, Copy Rights@2017-2020 All Rights
Address: 301 Xuefu Road, Zhenjiang City, Jiangsu Province,P.R. China 212013