CONTACT
·Search·

Keywords

Type
 
PositionHome page
 

CONTACT


Address: 

School of art   of Jiangsu University,

Zhenjiang, Jiangsu 212013, P.R. of China

Post Code: 212013
TEL: +86-0511-88791418
FAX: +86-0511-88791678
E-mail: arts@ujs.edu.cn


 
 
 
 

School of ArtJiangsu University, Copy Rights@2013-2014 All Rights
Address: 301 Xuefu Road, Zhenjiang City, Jiangsu Province,P.R. China 212013